Over ons

De drijvende kracht achter de Stichting is drs. Henri Willemsen (voorzitter). Hij heeft meer dan 25 jaar fiscale praktijkervaring en heeft twee Universitaire opleidingen in de fiscaliteit (Tilburg en Gent) achter de rug.

Met de steun van Tina de Waele (penningmeester) en Ralph Nix (secretaris) wordt dit liefdeswerk door de stichting uitgedragen.

Waarom hebben wij Stichting WTS opgericht?

In het jaar 2010 ontdekte Henri een quote van Albert Einstein: “The Hardest thing to understand is the incometax.” Door het combineren van een tweede quote: “Look deep into nature and then you will understand everything much better.” kunnen we verrassende, verfrissende en zelfs wereld-reddende inzichten, opdoen.

We willen die inzichten U niet onthouden; de Stichting ontwikkelt fundamenteel andere belastingen en draagt die ook uit.

Verder nodigt de Stichting WTS iedereen uit om ook het nodige met die inzichten te doen. Henri treedt niet op de voorgrond. Met zijn levenswerk is hij wel in staat om een systeemverandering te modelleren, als voorzet voor nieuwe generaties..

Drs. Henri Willemsen

Drs. Henri Willemsen

Voorzitter