Missie

Stichting WTS geeft inzichten, waarmee nieuwe generaties een betere wereld kunnen opbouwen.

 

Geen belasting op de humane interactie

We zijn immers levende en sociale organismen. Door geen belasting meer op te heffen op de humane interactie ontstaat er meer verbondenheid. Ook kunnen we elkaars problemen gemakkelijker oplossen. Bovendien zijn we allemaal in meer of mindere mate ‘specialisten’, die ook nog eens minder tijd, (hulp-)middelen verspillen. Onze goederen en onze omgeving zullen dan ook efficiënter onderhouden worden.

Ons stelsel maakt het gemakkelijker om samen een betere wereld te scheppen.

Geen belasting op de deeleconomie

Op het delen van goederen mag ook geen belasting worden geheven. Een deeleconomie zorgt er voor dat we met minder goederen kunnen toekomen. Bovendien zorgt een deeleconomie er voor dat we minder infrastructuur nodig hebben en daarmee ook een kleinere overheid. Tenslotte zorgt een deeleconomie er voor dat we samen meer tijd over houden voor belangrijkere dingen in het leven dan productie, transport en verkoop.

Stichting WTS ontwikkelt een belastingstelsel wat het ‘delen’ automatisch ondersteunt.

Het woordje ‘delen’ is een ruim begrip. De gevolgen door te gaan delen, zijn bovendien vergaand.

Laat de gezinnen met rust

Er zijn tegenwoordig veel gezinsvormen mogelijk. Ons stelsel gaat daarin mee.

De mate van belasting betalen, wordt niet meer afhankelijk worden gesteld van de samenstelling van het gezin. Met andere woorden; wij stellen een zo gezinsvorm neutrale belasting voor. Gezinnen – en andere samenleefvormen – zijn immers natuurlijke vormen van humane samenwerking.

Samenleefvormen hebben binnen ons stelsel automatisch een fiscaal voordeel. Ze betalen samen minder verbruiksbelasting en leven financieel gemakkelijker, door twee vrijstellingen in de vermogensmutatiebelasting naar eigen inzicht te kunnen combineren.

We moeten af van de hokjes waar we in geplaatst zijn. Ons stelsel ondersteunt de moderne levenslopen.

Iedereen neutraal en gelijk belasten

Veel rechtsvormen zijn het verlengstuk van de aandeelhouders of participanten.  Het zijn economische en juridische gereedschappen. De belastingheffing op alle ondernemingsvormen dient zo gelijk mogelijk te zijn. Wij doen dat door de belasting op de rechtsvormen net zo hoog te laten zijn, als de belasting die boven de vrijstellingen wordt geheven bij de natuurlijke personen. Als een natuurlijk persoon in die rechtsvorm participeert, is de belasting van de rechtsvorm bij die natuurlijk persoon verrekenbaar. Dat ter voorkoming van dubbele economische belasting. Op deze manier worden de aandeelhouders in een multinationals, de Vof van de metselaar en de timmerman en de eenmanszaak van de websiteontwerper ook economisch gelijk behandeld.

Jan en Marie, die in dienstverband werken, ondervinden trouwens een even hoge belastingdruk. Ook zij worden belast op het verbruik van goederen en het vermogen boven de vrijstellingen.

Kortom: ons stelsel is eerlijk

Eerlijke competitie

Bedrijven in de moderne economieën hebben te maken met diverse normen voor het uit stoten van verontreinigingen, ze hebben te maken met normen voor het omgaan met veiligheid, normen voor het gebruik van verpakkingen, normen voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.… Er zijn echter ook genoeg producenten in landen waar het met fundamentele humane normen niet zo nauw wordt genomen. Ook zijn de milieunormen vaak minder streng. De goederen uit die landen worden dan zwaarder belast, zo dat de hogere externaliteiten via belastingen in de prijs worden verdisconteerd.

Het kan ook zijn dat de milieunomen in het buitenland strenger zijn.  Dan is er juist een voordeel voor de importeur.

Stichting WTS is milieubewust.

Meer gelijkheid

Iedereen heeft recht op een plaatsje in de gemeenschap. Dat moet door die persoon wel worden verdiend, er moet gewoon voor gewerkt worden. De opbouw van die plaats kost geld en binnen het door ons voorgestelde fiscale stelsel kan die eenvoudige plaats – zonder belastingheffing – worden verdiend. Het plaatsje in de gemeenschap wordt van de oudere generatie, direct of via een omweg, via de ruilmiddelen, overgenomen. De oudere generatie wordt als tegenprestatie er voor verzorgd. Door het niet meer met belastingen afromen van de humane interactie en het gunnen van een vrijstelling in de vermogensmutatiebelasting ….voor een positie en voor de voorziening gedurende de oude dag … ontstaat meer gelijkheid in de gemeenschap. Er bestaat een algemeen vangnet, maatwerk, voor mensen met blijvende problemen.

Stichting WTS ondersteunt gelijke kansen.

Het in acht nemen van de levensloop

Net als alle andere organismen bestaat het leven uit niet veel meer dan het opbouwen van een positie. Zich vervolgens voor een lange periode, in liefst een vriendelijke omgeving, handhaven om tenslotte in te teren op de reserves.  Binnen ons belastingstelsel kan een reserve voor de oude dag belastingvrij worden opgebouwd. Tijdens de ouderdom wordt die reserve weer afgebouwd, ten gunste van de eigen verzorging en ten gunste van een nieuwe generatie die daarmee ook weer reserves opbouwt.

Geen zorgen voor later, door Stichting WTS!

Een draagkrachtige omgeving

Wij staan voor een totaal andere omgeving. Een nieuwe omgeving die draagkracht biedt aan de primaire behoeften van een groeiende humane populatie. Ook komen dieren en planten meer tot hun recht.

Stichting WTS is milieubewust. Stichting WTS staat in voor onze toekomst.